O nas

[cols]
[col class=”1/3″]

Idea

Rzeszowska Akademia Fotografii to organizacja non-profit realizująca edukacyjne projekty fotograficzne dla których twarzą, współtwórcą i wykładowcą jest fotograf Paweł Chara. Od 2010 roku zajmujemy się organizacją kreatywnych warsztatów i plenerów fotograficznych, których celem jest rozwój praktycznych umiejętności w zakresie estetyki, kompozycji i formy fotografii, wspomaganie procesu kształtowania indywidualnych umiejętności twórczych, a także subiektywnej wrażliwości estetycznej uczestników naszych projektów.

Praktyczne zajęcia warsztatowe realizowane są w formie plenerowej, wzbogaconej o wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu m.in. percepcji obrazu, elementów psychologii oraz techniki fotografii.

Równolegle do działalności edukacyjnej zajmujemy się promocją autorskiej fotografii poprzez kompleksową organizację i prezentację wystaw fotograficznych, dla których elementem wspólnym jest intrygująca kompozycja, walory wizualne oraz zwracająca uwagę widza estetyka obrazu.

[/col]
[col class=”1/3″]

Współpraca

To co ważne powinno zostać na trwałe zapisane. A jak wiadomo, nic tak nie przywraca dobrych wspomnień jak estetyczna i ciekawa fotografia. Dlatego już dziś możesz zadbać o to, aby ważne dla Ciebie wydarzenie zostało estetycznie przedstawione na budzących uwagę i pozytywne emocje zdjęciach.

Realizujemy m.in. reportaże z wydarzeń i event`ów firmowychprofesjonalną obsługę fotograficzną imprez kulturalnych, koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń artystycznych, a także zlecenia indywidualne z zakresu fotografii (również analogowej) oraz cyfrowej obróbki zdjęć.

Osoby zainteresowane współpracą bądź też ustaleniem zakresu ewentualnego zlecenia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

[/col]
[col class=”1/3 last”]
[tabs]

[tab title=”Informacje kontaktowe”]

RZESZOWSKA AKADEMIA FOTOGRAFII

NIP: 517-036-14-55
REGON: 180934800
KRS: 0000447622

Adres do korespondencji:
ul. Antoniego Gromskiego 10/24, 35-233 Rzeszów

Email: stowarzyszenie@akademiafotografii.rzeszow.pl

Rachunek nr: 93 8642 1126 2012 1139 7919 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie
[/tab]

[tab title=”Statut”]

Statut Rzeszowskiej Akademii Fotografii

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art.1

  1. Rzeszowska Akademia Fotografii, zwana dalej Stowarzyszeniem jest samorządną organizacją społeczną działającą na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego Statutu.
  2. Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru KRS i posiada osobowość prawną.
  3. Statut Rzeszowskiej Akademii Fotografii zwany jest w skrócie Statutem.

Czytaj całość …

[/tab]
[tab title=”Polityka Prywatności”]

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Rzeszowskiej Akademii Fotografii

  1. Dane osobowe administrowane w ramach RAF są wykorzystywane wyłącznie w celu promocji, marketingu i innych działań umożliwiających prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej z zakresu bieżącej oraz planowanej działalności Organizacji.
  2. Bazy adresów email są zabezpieczone przed wglądem osób niepowołanych oraz zgłoszone do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Organizacja nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje – odpłatnie bądź nieodpłatnie – zebranych danych osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem Partnerów, Sponsorów i Donatorów organizacji.
  4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia lub zaktualizowania swoich danych personalnych. Prośbę taką należy przesłać mailowo na adres: stowarzyszenie@akademiafotografii.rzeszow.pl podając wszystkie dane których ona dotyczy.

Czytaj całość …

[/tab]
[tab title=”Regulamin Warsztatów”]

Regulamin uczestnictwa w warsztatach, kursach i plenerach organizowanych w ramach Rzeszowskiej Akademii Fotografii

Warsztaty oraz szkolenia organizowane w ramach Rzeszowskiej Akademii Fotografii mają formę otwartą i są skierowane do osób, które ukończyły 16 rok życia, chyba że regulamin szczegółowy konkretnych warsztatów / szkolenia stanowi inaczej, lub też warsztaty / szkolenie jest organizowane na indywidualne zamówienie podmiotu trzeciego i ma charakter zamknięty.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w warsztatach / szkoleniu, która spełnia wymogi formalne opisane w pkt. 1 Regulaminu zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji online udostępnionego na stronie Organizatora w sekcji poświęconej konkretnym warsztatom / szkoleniu.

Czytaj całość …
[/tab]
[/tabs]

[/col]
[/cols]