Polityka Prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Rzeszowskiej Akademii Fotografii

  1. Dane osobowe administrowane w ramach RAF są wykorzystywane wyłącznie w celu promocji, marketingu i innych działań umożliwiających prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej z zakresu bieżącej oraz planowanej działalności Organizacji.
  2. Bazy adresów email są zabezpieczone przed wglądem osób niepowołanych oraz zgłoszone do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Organizacja nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje – odpłatnie bądź nieodpłatnie – zebranych danych osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem Partnerów, Sponsorów i Donatorów organizacji.
  4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia lub zaktualizowania swoich danych personalnych. Prośbę taką należy przesłać mailowo na adres: stowarzyszenie@akademiafotografii.rzeszow.pl podając wszystkie dane których ona dotyczy.
  5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, jak również w sytuacji w której będą tego wymagały obowiązujące przepisy zastrzegamy sobie możliwość udostępnienia zebranych informacji właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  6. Newsletter Rzeszowskiej Akademii Fotografii jest elektroniczną bazą danych osobowych obejmującą wyłącznie adresy email aktualnych odbiorców, zgłoszoną do rejestru Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  7. W razie ewentualnej kontroli ze strony Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych administrowane dane mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
  8. Rzeszowska Akademia Fotografii zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności bez podania przyczyn. Zmiany te mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i muszą zostać podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej RAF.

Wszelkie pytania dotyczące procedur zarządzania danymi osobowymi oraz powyższej Polityki Prywatności prosimy kierować mailowo, na ogólny adres Organizacji: stowarzyszenie@akademiafotografii.rzeszow.pl